ROK 2021

Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf. Identyfikator postępowania:  8ef2e292-5951-4e71-b900-57e283e4c2df
Niniejsze postępowanie dostępne jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf” zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 130 000 zł.