List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia


Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego w przypadku szczepień osoby niepełnoletniej w ramach akcji szczepienia uczniów od 12 do 18 roku życia organizowanych przez szkołę/placówkę