Pacjent 28 dni po przebyciu zakażenia COVID-19 nazywany jest ozdrowieńcem. Osocze ozdrowieńców z COVID-19 jest obecnie jedną z podstaw terapii chorych zakażonych SARS-CoV-2 w stadium pełnoobjawowym, z cechami śródmiąższowego zapalenia płuc i obniżoną saturacją oraz znajduje się
w aktualnych rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Niestety z uwagi na dynamiczny rozwój epidemii

i znaczący wzrost nowych przypadków zakażeń, w tym wymagających hospitalizacji,
osocza ozdrowieńców zaczyna brakować. Zachęcamy ozdrowieńców do pomocy i oddawania osocza do
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.